Dzięki inwestycji polegającej na zakupie linii technologicznej wzrośnie konkurencyjność gospodarstwa oraz możliwość przetwarzania surowca we własnym zakresie.

 

© 2014. Gospodarstwo Sadownicze Janusz Dziekan. Wszystkie prawa zastrzeżone.