System promocji „Dolina Baryczy Poleca” powstał w roku 2008 z potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców regionu z inicjatywy organizacji pozarządowych i osób fizycznych, zainteresowanych wspieraniem zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy.

 

Oznakowanie wyjątkowych produktów i usług wysokiej jakości sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi (ekorozwojowi) regionu w oparciu o potencjał lokalnej przedsiębiorczości wytwórców, producentów i usługodawców, tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz wartości przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Baryczy ma się przyczyniać do:

 

* wspierania sprzedaży lokalnych produktów i usług przyjaznych środowisku

* promocji oferty turystycznej Doliny Baryczy

* kształtowania gospodarczych podstaw ochrony przyrody

* mobilizowania na rzecz współpracy, ekorozwoju i zwiększania przyjazności dla środowiska wyróżnionej Znakiem oferty.

 

Celem systemu „Dolina Baryczy Poleca” jest również wspieranie aktywnych postaw służących powstawaniu i rozwijaniu produktów lub usług bazujących na specyfice obszaru Doliny Baryczy oraz nawiązywaniu współpracy i animowaniu działań na rzecz ochrony środowiska.

Wyróżnione Znakiem produkty i usługi tworzą różnorodną, bogatą i ciekawą ofertę turystyczną Doliny Baryczy i przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku regionu, jego renomy i rozpoznawalności w kraju i poza jego granicami.

Na markę Znaku jak i całego regionu wpływają przede wszystkim wysoka jakość oferowanych pod Znakiem „Dolina Baryczy Poleca” produktów i usług, ich przyjazność dla środowiska, silny związek z regionem, miejscową historią, tradycją, kulturą przyrodą. Bardzo duże znaczenie dla budowania pozytywnego wizerunku mają również osoby lokalnych producentów i usługodawców, pracujących zgodnie na wspólny sukces, rozpoznawalność Znaku, traktujący swoją pracę jak pasję a nie wyłącznie sposób zarabiania pieniędzy. Łączy ich chęć współpracy, wzajemnego rekomendowania swojej oferty, dbania o przyjazność dla środowiska i troska o zachowanie i promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Baryczy.    

 

GOSPODARSTWO SADOWNICZE POSIADA ZNAK PROMOCYJNY ,,DOLINA BARYCZY POLECA'' NA JABŁKA I NATURALNE SOKI OWOCOWE.

        

 

 

 

© 2014. Gospodarstwo Sadownicze Janusz Dziekan. Wszystkie prawa zastrzeżone.